ข้อสอบ o-net ปี 59 ป.6
ข้อสอบ o-net ปี 59 ป.6
enlightened วิชา ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.01 MB
ข้อสอบ o-net ปี 59 ป.6
enlightened วิชา สังคมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ข้อสอบ o-net ปี 59 ป.6
enlightened วิชา ภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.99 MB
ข้อสอบ o-net ปี 59 ป.6
enlightened วิชา คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.9 MB
ข้อสอบ o-net ปี 59 ป.6
enlightened วิชา วิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.76 MB