ข้อสอบ o-net ปี 59 ม.3
ข้อสอบ o-net ปี 59 ม.3
enlightened วิชา ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ข้อสอบ o-net ปี 59 ม.3
enlightened วิชา สังคมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ข้อสอบ o-net ปี 59 ม.3
enlightened วิชาภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ข้อสอบ o-net ปี 59 ม.3
enlightened วิชา คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ข้อสอบ o-net ปี 59 ม.3
enlightened วิชา วิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.92 MB