ข้อสอบ o-net ปี 60 ป.6
ข้อสอบ o-net ปี 60 ป.6
enlightened วิชา ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.39 MB
ข้อสอบ o-net ปี 60 ป.6
enlightened วิชา ภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.28 MB
ข้อสอบ o-net ปี 60 ป.6
enlightened วิชา คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB
ข้อสอบ o-net ปี 60 ป.6
enlightened วิชา วิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.36 MB