ข้อสอบ o-net ปี 60 ม.3
ข้อสอบ o-net ปี 60 ม.3
enlightened วิชา ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.19 MB
ข้อสอบ o-net ปี 60 ม.3
enlightened วิชา ภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.24 MB
ข้อสอบ o-net ปี 60 ม.3
enlightened วิชา คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.92 MB
ข้อสอบ o-net ปี 60 ม.3
enlightened วิชา วิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.59 MB