ข้อสอบ o-net ปี 61 ป.6
ข้อสอบ o-net ปี 61 ป.6
enlightened วิชา ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ข้อสอบ o-net ปี 61 ป.6
enlightened วิชา ภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.62 MB
ข้อสอบ o-net ปี 61 ป.6
enlightened วิชา คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ข้อสอบ o-net ปี 61 ป.6
enlightened วิชา วิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.29 MB