ข้อสอบ o-net ปี 61 ม.3
ข้อสอบ o-net ปี 61 ม.3
enlightened วิชา ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.82 MB
ข้อสอบ o-net ปี 61 ม.3
enlightened วิชา ภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.96 MB
ข้อสอบ o-net ปี 61 ม.3
enlightened วิชา คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.03 MB
ข้อสอบ o-net ปี 61 ม.3
enlightened วิชา วิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.95 MB