ข้อสอบ o-net ปี 62 ป.6
ข้อสอบ o-net ปี 62 ป.6
enlightened วิชา ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ข้อสอบ o-net ปี 62 ป.6
enlightened วิชา ภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.04 MB
ข้อสอบ o-net ปี 62 ป.6
enlightened วิชา คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ข้อสอบ o-net ปี 62 ป.6
enlightened วิชา วิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.42 MB