ข้อสอบ o-net ปี 62 ม.3
ข้อสอบ o-net ปี 62 ม.3
enlightened วิชา ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.13 MB
ข้อสอบ o-net ปี 62 ม.3
enlightened วิชา ภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.34 MB
ข้อสอบ o-net ปี 62 ม.3
enlightened วิชา คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.99 MB
ข้อสอบ o-net ปี 62 ม.3
enlightened วิชา วิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.81 MB