ข้อสอบ o-net ปี 63 ม.3
ข้อสอบ o-net ปี 63 ม.3
enlightened วิชา ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.66 MB
ข้อสอบ o-net ปี 63 ม.3
enlightened วิชา ภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.86 MB
ข้อสอบ o-net ปี 63 ม.3
enlightened วิชา คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.76 MB
ข้อสอบ o-net ปี 63 ม.3
enlightened วิชา วิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.74 MB