ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน เหลือง